2020-03-19
Firma

Rok 2019: AUDI AG osiągnęło swe cele finansowe i wyznacza dalszy kurs na osiągnięcie długoterminowej konkurencyjności

Rok 2019: AUDI AG osiągnęło swe cele finansowe i wyznacza dalszy kurs na osiągnięcie długoterminowej konkurencyjności
  • Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot mówi: „Wyjątkowa sytuacja związana z koronawirusem sprawiła, że teraz koncentrujemy się przede wszystkim na bezpieczeństwie naszych pracowników, kontrahentów i gości oraz na podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych w niepewnym środowisku”
  • Pomimo wielu trudności, Audi osiągnęło swe cele finansowe na rok 2019
  • Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mld euro, a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży rzędu 8,1 procent mieści się w zakładanym na rok 2019 zakresie
  • Przepływy pieniężne netto w wysokości 3,2 mld euro – nieco powyżej przewidywań
  • Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot dodaje: „Własnymi siłami wróciliśmy na stabilny kurs wzrostowy i przeciwstawiliśmy się konkurencji”
  • Większy nacisk na jakość zysków
  • Plan Transformacji Audi (Audi Transformationplan – ATP) przynosi efekty: zgromadzono już 4,4 mld euro z 15 mld planowanych do roku 2022
  • Członek zarządu AUDI AG ds. finansów dr Arno Antlitz podkreśla: „By osiągnąć nasze ambitne cele dotyczące zwrotu z inwestycji, konsekwentnie wykorzystujemy potencjał wydajności, zaostrzamy naszą dyscyplinę kosztową i poprzez ukierunkowane inwestycje stwarzamy możliwości przyszłego wzrostu”
  • „Obecnie skupiamy się na zdrowiu naszych pracowników i ich rodzin na całym świecie. Naszym zadaniem jest ochrona płynności i stabilności firmy oraz stabilizacja podstawowych procesów ” – dodaje dr Antlitz

Ingolstadt, 19 marca 2020 r. Audi przez trudny rok budżetowy 2019 przeszło stabilnym kursem. Koncern systematycznie zmniejszał zapasy WLTP i w wysoce konkurencyjnym otoczeniu osiągnął nieco wyższy poziom dostaw samochodów marki Audi niż w roku poprzednim. Przychody w wysokości 55,7 mld euro odzwierciedlają wysoki popyt przede wszystkim na SUV-y i modele klasy wyższej. Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mld euro, a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży osiągnął poziom 8,1 procent. Plan Transformacji Audi (Audi Transformationplan - ATP) w roku budżetowym 2019 przyniósł 2,5 mld euro. Znacząco wzmocniona dyscyplina wydatków i inwestycji znajduje odzwierciedlenie w wyższym poziomie zwrotu z inwestycji (12,7 procent). W tym roku, prezentując kolejne elektryczne i zelektryfikowane modele, Audi kontynuuje inicjatywę elektryfikacji. Cztery pierścienie intensyfikują synergię z Grupą Volkswagen, teraz także w zakresie rozwoju oprogramowania. Wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa i niejasnych skutków pandemii dla gospodarki, producent widzi poważne wyzwania w roku 2020 i koncentruje się na zdrowiu pracowników na całym świecie oraz na płynności i stabilności firmy.