2019-10-31
Firma

AUDI AG: dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019

AUDI AG: dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019
  • Wyniki finansowe Grupy Audi po dziewięciu miesiącach roku 2019: przychody 41,4 mld euro; zysk operacyjny ze sprzedaży 3,2 mld euro, operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży 7,8 procent
  • Przepływy finansowe netto w wysokości 3,3 mld euro świadczą o dużych możliwościach samofinansowania Grupy
  • Pomimo trudnych warunków zewnętrznych, Audi potwierdza prognozę dochodową

Ingolstadt, 31 października 2019 r. W trudnej, drugiej połowie roku, Grupa Audi ustabilizowała swoje dostawy i odnotowała dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał. Skorygowane o skutki dekonsolidacji importerów wielomarkowych przychody, były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk operacyjny odzwierciedla spadek dostaw i utrzymujące się wysokie nakłady początkowe na inwestycje związane z przyszłością przedsiębiorstwa. Siłę Grupy Audi nadal stanowi generowanie środków pieniężnych: przepływy pieniężne netto w wysokości 3,3 mld euro potwierdzają najwyższą wypłacalność przedsiębiorstwa. W perspektywie całego roku, Grupa Audi przewiduje obecnie niewielki wzrost dostaw w porównaniu z rokiem 2018 i potwierdza swoje prognozy dotyczące kluczowych wskaźników finansowych.