2019-05-23
Firma

"Konsekwentnie Audi": zarząd AUDI AG prezentuje akcjonariuszom nowe regulacje korporacyjne

"Konsekwentnie Audi": zarząd AUDI AG prezentuje akcjonariuszom nowe regulacje korporacyjne
  • Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot mówi: chcemy być liderami zmian w segmencie premium i oferować najbardziej atrakcyjne formy zrównoważonej mobilności”
  • Członek zarządu AUDI AG ds. finansów Alexander Seitz podkreśla: „podstawą jest postęp wydajności zapoczątkowany Planem Transformacji”
  • Przyspieszenie „elektrycznej” mapy drogowej przedsiębiorstwa: cele sprzedażowe to 40% wolumenu sprzedaży przypadające na samochody elektryczne do roku 2025
  • Planowana rozbudowa usługi mobilności premium „Audi on demand” z silnym partnerem; kolejne obszary współpracy ukierunkowane na obszary strategiczne
  • Komitet doradczy ds. klienta, którego celem jest wypracowanie spójnego podejścia zorientowanego na klienta
  • Pełen wyzwań, przełomowy rok 2019, a w nim 20 premier rynkowych, konsekwencje przejścia na cykl testowy WLTP oraz spowolnienie makroekonomiczne

Neckarsulm, 23 maja 2019 r. Audi stanie się dostawcą kompleksowej, neutralnej pod względem emisji CO2 mobilności premium, a celem firmy jest objęcie wiodącej w tym względzie roli pośród konkurencji. W związku z tym, koncern z Ingolstadt przyśpiesza realizację planu działania - „mapy drogowej”, w zakresie elektryfikacji i ogólnofirmowej dekarbonizacji. Do roku 2025 – w porównaniu z rokiem 2015 - ślad węglowy floty pojazdów marki Audi ma zostać zredukowany o 30 procent w całym cyklu życia pojazdu. W przyszłości zwrot z inwestycji, jako kluczowy parametr zarządzania finansami, będzie również odzwierciedlać wyniki czterech pierścieni w zakresie emisji CO2 i dzięki zrównoważonemu zarządzaniu ma wzrosnąć do ponad 21procent. Plany te zostały przedstawione dziś przez zarząd AUDI AG podczas 130. dorocznego, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w Neckarsulm. Zarząd dostarczył również informacje na temat bieżących wydarzeń biznesowych. Rok 2019, w którym wystąpiły istotne czynniki niekorzystne pod względem operacyjnym, jest rokiem pełnym wyzwań, z którymi jednak cztery pierścienie sobie radzą. Koncern z Ingolstadt kontynuuje proces transformacji i dąży do znacznego wzrostu wartości firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Audi skupią się teraz na innowacjach istotnych dla klienta, będzie dalej rozwijać swój model biznesowy z zyskiem i realizować założenia synergii w ramach Grupy Volkswagen oraz w ramach partnerstw z firmami zewnętrznymi. Hasłem przewodnim daleko idącej transformacji jest: "Konsekwentnie Audi".