2019-03-19
Firma

Po odnotowaniu wielu niekorzystnych czynników w roku budżetowym 2018, Audi obiera nowy kierunek

Po odnotowaniu wielu niekorzystnych czynników w roku budżetowym 2018, Audi obiera nowy kierunek
  • Zysk operacyjny koncernu przed odliczeniem strat nadzwyczajnych obniżył się do 4,7 mld euro, a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży przed odliczeniem strat nadzwyczajnych wyniósł 7,9 procent
  • Fundament finansowy potwierdzony: przepływy pieniężne netto 2,1 mld euro, a płynność finansowa netto 20,4 mld euro
  • Zarząd zapowiada przedstawienie nowej strategii na Corocznym Walnym Zgromadzeniu
  • Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot podkreśla: „Sprawimy, że koncern Audi będzie znowu efektywny, elastyczny i odporny na zawirowania”
  • Członek zarządu AUDI AG ds. finansów Alexander Seitz mówi: „Podwyższymy założenia finansowe Planu Transformacji Audi do blisko 15 mld euro, by wytworzyć przepływy pieniężne potrzebne do finansowania elektromobilności”
  • Nowy, długoterminowy przedział strategiczny operacyjnego wskaźnika rentowności ze sprzedaży po dekonsolidacji multibrandowych spółek importerskich, ma wynieść od 9 do 11 procent.
  • 2019 to rok przełomowy, z ofensywą w zakresie elektryfikacji i z wieloma wyzwaniami

Ingolstadt, 19 marca 2019 r. Nowy początek dla Audi: na tle transformacji branży motoryzacyjnej, cztery pierścienie dzięki nowej, bardziej ukierunkowanej strategii, chcą wykorzystać dostępny potencjał. Audi wyciąga w ten sposób wnioski ze swego niezadowalającego sprawozdania finansowego za rok 2018. Przede wszystkim w efekcie wdrożenia nowego cyklu testowego WLTP, zysk operacyjny koncernu przed uwzględnieniem strat nadzwyczajnych wyniósł 4,7 mld euro. Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży wyniósł 7,9 procent i tym samym nie mieścił się w zakładanym wcześniej przedziale. Uwzględniając straty spowodowane kryzysem wywołanym problemami z silnikami wysokoprężnymi, które osiągnęły kwotę 1,2 mld euro, zysk operacyjny wyniósł 3,5 euro, co przekłada się na operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży w wysokości 6,0 procent. Dzięki przynoszącemu pozytywne efekty Planowi Transformacji Audi, koncern zdołał częściowo zrekompensować wysokie obciążenia. W związku z dekonsolidacją z początkiem roku 2019 kilku wielomarkowych spółek importerskich, Audi podwyższyło długoterminowy strategiczny przedział operacyjnego wskaźnika rentowności ze sprzedaży do wartości od dziewięciu do jedenastu procent. Trwający rok budżetowy przebiega dla Audi pod znakiem ofensywy w zakresie elektryfikacji, przy czym rok 2019, ze względu na liczne wyzwania, będzie dla firmy rokiem przełomowym. Koncern prognozuje, że osiągnie w nim operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży w przedziale od 7 do 8,5 procent – czyli jeszcze poniżej nowego długoterminowego przedziału strategicznego. Sprzedaż samochodów marki Audi ma umiarkowanie rosnąć. Producent liczy się przede wszystkim z obciążeniami spowodowanymi wdrażaniem nowej procedury testowej WLTP, wysokimi kosztami początkowymi, znacznymi nakładami na elektromobilność oraz coraz trudniejszymi makroekonomicznymi warunkami ramowymi na rynku.