2018-11-02
Firma

AUDI AG po trzech kwartałach 2018: kluczowe wyniki finansowe pod wpływem czynników nadzwyczajnych

AUDI AG po trzech kwartałach 2018: kluczowe wyniki finansowe pod wpływem czynników nadzwyczajnych
  • Przejście na cykl WLTP i zmiany modelowe: po trzech kwartałach 2018, 8,3 procent rentowności operacyjnej przed uwzględnieniem pozycji specjalnych i 6,5 procent po ich uwzględnieniu
  • Pozycje specjalne to 800 mln euro grzywny nałożonej w trzecim kwartale przez prokuraturę obszaru Monachium II
  • Pełniący obowiązki prezesa zarządu AUDI AG Bram Schot podkreśla: „Stawiamy czoła ogromnym wyzwaniom i oczekujemy, że od listopada wahania będą się zmniejszać”
  • CFO Grupy Alexander Seitz mówi: „Już w pierwszym roku funkcjonowania Planu Transformacji Audi spodziewamy się dodatkowych wpływów rzędu 1 miliarda euro.”
  • Duże możliwości samofinansowania: znaczący wzrost przepływów pieniężnych netto – do 3,1 mld euro

Ingolstadt, 2 listopada 2018 r. Trzeci kwartał tego roku obfitował w wiele niekorzystnych dla Grupy Audi czynników. Zgodnie z oczekiwaniami, wyjątkowo negatywny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa miały ograniczenia w portfelu sprzedażowym spowodowane przejściem na cykl testowy WLTP. Jednocześnie w drugiej połowie roku swój szczyt osiągnął największy w historii Audi, prowadzony w ramach inicjatywy modelowej program wycofywania starych i wprowadzania nowych modeli, co przełożyło się na znaczne zwiększenie kosztów funkcjonowania. Dodatkowo, w wyniku nakazu administracyjnego ogłoszonego przez prokuraturę obszaru Monachium II i nakładającego na AUDI AG grzywnę finansową związaną ze sprawą emisji silników wysokoprężnych, na koniec trzeciego kwartału br. koncern raportuje wydatki rzędu 800 mln euro na pozycje specjalne. Przychody Grupy Audi za okres od stycznia do końca września 2018 osiągnęły poziom przychodów z roku ubiegłego i wyniosły 44,3 mld euro. Po uwzględnieniu pozycji specjalnych, zysk operacyjny przedsiębiorstwa za dziewięć miesięcy tego roku wyniósł 2,9 mld euro, natomiast przed ich uwzględnieniem 3,7 mld euro, czyli nieco mniej niż w roku ubiegłym. Przekłada się to na wysokość stopy rentowności operacyjnej ze sprzedaży, która przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniosła 8,3 procent. W wynikach tych nie brano pod uwagę świetnych rezultatów osiąganych przez joint venture Audi w Chinach. Gdyby włączono je do raportu, wyniki finansowe Grupy byłyby znacznie wyższe.